Effekt af It-projekter

"sammenhængen mellem indtjening og it-anvendelse er til at få øje på"
 
Virksomhederne er blevet spurgt til, i hvilket omfang de sidste to års it-projekter har medført fordele i form af fire forskellige effekter:
 
• Omlægninger og forenklinger af arbejdsgange
• Udvikling af nye produkter eller ydelser
• Frigørelse af ressourcer
• Større indtjening.
 
Omlægninger og forenklinger af arbejdsgange er den hyppigst oplevede effekt blandt virksomheder med it-projekter. 80 pct. har mærket dette i høj eller nogen grad, heraf 32 pct. i høj grad. Lidt færre har frigjort ressourcer som følge af it-projekter: 70 pct. i høj eller nogen grad, heraf 22 pct. i høj grad. Større indtjening er mere sjælden: 53 pct. har oplevet dette i høj eller nogen grad. Tilsvarende har 42 pct. Udviklet nye produkter i forbindelse med it-projekter.
 
Anm.: ”I hvilken grad har de sidste 2 års it-projekter medført fordele i forhold til den tidligere opgaveløsning?” Virksomheder med it-projekter udgør 63 pct. af alle virksomheder. Det er defineret som virksomheder, der har rapporteret, i hvilken grad de har haft effekt af de seneste to års it-projekter (i høj, nogen eller ringe grad/slet ikke).
Der er i årets undersøgelse foretaget en særanalyse af, hvilke typer af virksomheder der oplever størst effekt på indtjening eller frigørelse af ressourcer af it-projekter. Blandt alle virksomheder med it-projekter har 70 pct. mærket frigørelse af ressourcer og 53 pct. en større indtjening – i begge tilfælde i ’høj’ eller ’nogen’ grad. Men ser man på virksomheder med innovation eller intensiv it-anvendelse, stiger andelen, som har haft ressourcefrigørelse eller større indtjening. Det gælder fx virksomheder med avancerede hjemmesider, hvor 88 pct. har mærket ressourcefrigørelse og 74 pct. større indtjening – dvs. noget over gennemsnittet af virksomheder. Også virksomheder med produkt- og procesinnovation er hyppigere forbundet med ressourcefrigørelse og større indtjening end øvrige virksomheder med it-projekter.
 
Anm. Avancerede hjemmesider: Mindst fem ud af ni faciliteter. • Produktinnovation: Udvikling af nye produkter/ydelser som effekt af it-projekter. • Procesinnovation: Omlægning, forenklinger af arbejdsgange som effekt af itprojekter.• E-læring, intensiv: e-læring som omfatter mindst 25 pct. af medarbejderne. • Elektronisk forsyningskæde: Supply Chain Management. De enkelte variable er beskrevet nærmere i resten af publikationen.

Ser man alene på de virksomheder, som i ’høj grad’ har mærket ressourcefrigørelse og større indtjening, synes sammenhængen med avanceret it-anvendelse at blive styrket yderligere. Elektronisk forsyningskæde rykker nu frem til tredjepladsen i rækken af betydende faktorer.
 
Hvordan tolkes effekten?
Ofte vil formålet med et it-projekt i sidste ende være, at det bidrager til indtjeningen. Der kan imidlertid tænkes vellykkede it-projekter, hvor afkastet først indfinder sig på et senere tidspunkt. En anden faktor kan være konkurrence, som kan betyde, at it-projekter er nødvendige blot for at opretholde den eksisterende indtjening.
Virksomheder uden it-projekter
Det forhold, at en virksomhed ikke har haft et egentligt it-projekt, udelukker ikke en effektiv it-anvendelse. Fx anvender en del virksomheder – især de mindre – ofte standardsoftware, der ikke nødvendiggør it-projekter, men blot indgår i den daglige drift.

Oplevet effekt samt årsag og virkning
Der er tale om oplevet effekt af it-projekter, afgivet i form af en vurdering af virksomhederne selv. Resultaterne viser de talmæssige sammenhænge, men ikke nødvendigvis forholdet mellem årsag og virkning.

(kilde: Danmarks Statistik)


 
 
W3C Validator results... W3C Validator results...