Målgrupper og statistik

"vi skaber værdi for kunden fra første færd"

Målgrupper

Media7´s målgruppe er primært mellemstore og store virksomheder inden for produktion, industri, byggesektoren og handelsvirksomheder. TCO* og ROI** og naturligvis bundlinjen skal hænge sammen, derfor er vi meget opmærksomme på den enkelte virksomheds behov, og økonomiske perspektiv når du handler med os.

Der ud over er vi meget opmærksomme på vigtigheden af målbare/dokumenterede resultater, og effekter af eks. markedsføringstiltag, eller nye arbejdsredskaber i form af eksempelvis skræddersyede online arbejdsredskaber/databaser etc. er for dig, og din virksomhed.

*  TCO   Total Cost of Ownership (altså hvad er den reelle totale omkostning)
** ROI   Return On Investment  En måde at måle/udregne effekten af en investering eller at sammenligne effekten af "x antal" 
               investeringer. 

Hvad er elektronisk forsyningskæde?
Forsyningskæde (’Supply Chain Management’) vedrører deling af information mellem leverandør og kunde om leverance af varer eller tjenester. Eksempler: koordinering af lagerbeholdning, efterspørgsel, produktion, distribution, leverance-status o.l. Elektronisk forsyningskæde indebærer, at informationerne deles via internettet eller andre elektroniske netværk.
 
Hvorfor etablere elektronisk forsyningskæde?
Deling af informationer om leverancer kan forbedre planlægning af produktion og indkøb m.m. Hvis overførslen af data mellem systemer er automatiseret, er det muligt at genbruge disse data direkte og dermed undgå dobbeltindtastning, fejl m.m. i de modtagende it-systemer. Etablering en elektronisk forsyningskæde er dog også forbundet med omkostninger til etablering af kommunikation, harmonisering af data, sikkerhed m.m.

       (kilde: Danmarks Statistik)
 
W3C Validator results... W3C Validator results...